CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

ASSUMPTES DE L'ÚLTIM PLE

Consulta els assumptes de l'últim Ple

ASSUMPTES DEL PLE DE 31 DE MAIG

Si desitja conéixer els criteris de publicació dels dictàmens d'aquest Consell Jurídic Consultiu faça clic ací.

El Ple del Consell Jurídic Consultiu va emetre els dictàmens corresponents als assumptes següents:

      NORMA

             Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

                   Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari. (Dictamen núm. 426/2023)

             Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

                   Projecte de decret pel qual es regula l'acreditació de la competència lingüística en els coneixements del valencià, com a requisit per a l'accés a l'ocupació pública de la Comunitat Valenciana. (Dictamen núm. 425/2023)

      RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

             Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

                   Dictamen núm. 427/2023

                   Dictamen núm. 428/2023

                   Dictamen núm. 433/2023

                   Dictamen núm. 434/2023

                   Dictamen núm. 436/2023

                   Dictamen núm. 437/2023

                   Dictamen núm. 438/2023

                   Dictamen núm. 440/2023

                   Dictamen núm. 441/2023

                   Dictamen núm. 442/2023

                   Dictamen núm. 443/2023

                   Dictamen núm. 444/2023

             Ajuntament d'Alacant (Alacant)

                   Dictamen núm. 435/2023

             Ajuntament d'Almassora (Castelló de la Plana)

                   Dictamen núm. 439/2023

      REVISIÓ D'OFICI

             Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

                   Revisió d'ofici de la resolució de la Direcció Territorial de València sobre nomenament personal interí. (Dictamen núm. 430/2023)

             Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

                   Revisió d'ofici de diverses resolucions de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de València. (Dictamen núm. 431/2023)

             Ajuntament de Calp (Alacant)

                   Consulta facultativa en referència a l'exempció de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres. (Dictamen núm. 432/2023)

             Universitat d'Alacant

                   Revisió d'ofici de la qualificació de la prova de majors de 25 anys, admissió i matrícula en el grau d'Infermeria d'aquesta Universitat, en el curs acadèmic 2021/22. (Dictamen núm. 429/2023)

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques