CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

ASSUMPTES DE L'ÚLTIM PLE

Consulta els assumptes de l'últim Ple

ASSUMPTES DEL PLE DE 15 DE MAIG

Si desitja conéixer els criteris de publicació dels dictàmens d'aquest Consell Jurídic Consultiu faça clic ací.

El Ple del Consell Jurídic Consultiu va emetre els dictàmens corresponents als assumptes següents:

      NORMA

             Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

                   Projecte de decret, del Consell, pel qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum de cicle formatiu de grau mig corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Excavacions i Sondejos. (Dictamen núm. 285/2024)

             Conselleria de Justícia i Interior

                   Projecte de decret, del Consell, de modificació del Decret 122/2017, de 15 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. (Dictamen núm. 284/2024)

      RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

             Conselleria de Sanitat

                   Dictamen núm. 289/2024

                   Dictamen núm. 291/2024

                   Dictamen núm. 292/2024

                   Dictamen núm. 293/2024

             Ajuntament d'Algímia d'Alfara

                   Dictamen núm. 288/2024

             Ajuntament de Torrevieja (Alacant)

                   Dictamen núm. 295/2024

             Ajuntament de València (València)

                   Dictamen núm. 294/2024

             Consorci Hospital General Universitari de València

                   Dictamen núm. 290/2024

      CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC

             Ajuntament de Piles (València)

                   Resolució del contracte d'Obres de Construcció del Nou CEIP José Pedrós adjudicat a una mercantil. (Dictamen núm. 287/2024)

             Ajuntament de València (València)

                   Resolució dels contractes dels lots 1 i 2 del contracte de prestació del servici de redacció del projecte i direcció facultativa de les obres de rehabilitació/reconstrucció de diversos edificis per a habitatges en el barri del Cabanyal -el Canyamelar. (Dictamen núm. 286/2024)

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques