CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

ASSUMPTES DE L'ÚLTIM PLE

Consulta els assumptes de l'últim Ple

ASSUMPTES DEL PLE DE 20 D'OCTUBRE

Si desitja conéixer els criteris de publicació dels dictàmens d'aquest Consell Jurídic Consultiu faça clic ací.

El Ple del Consell Jurídic Consultiu va emetre els dictàmens corresponents als assumptes següents:

      NORMA

             Presidència de la Generalitat

                   Projecte de decret de modificació del Decret 7/2018, pel qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a municipis i entitats locals menors de la CV amb població que no excedisca de 50.000 habitants per a finançar actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals mitjançant l'eliminació de barreres arquitectòniques. (Dictamen núm. 623/2021)

             Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

                   Projecte d'ordre per la qual es regulen les tarifes urbanes dels serveis de transport públic de persones en vehicles automòbils de menys de nou places, de l'Àrea de Prestació Conjunta de la Safor. (Dictamen núm. 620/2021)

                   Projecte d'ordre per la qual es regulen les tarifes urbanes dels serveis de transport públic de persones en vehicles automòbils de menys de nou places, de l'Àrea de Prestació Conjunta de Requena-Utiel/Valle de Cofrentes-Ayora. (Dictamen núm. 621/2021)

                   Projecte d'ordre per la qual es regulen les tarifes urbanes dels serveis de transport públic de persones en vehicles automòbils de menys de nou places, de l'Àrea de Prestació Conjunta del Camp de Morvedre. (Dictamen núm. 622/2021)

             Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

                   Projecte de decret pel qual es regula el Document de Voluntats Anticipades i el seu procés d'inscripció en el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana. (Dictamen núm. 625/2021)

      NORMA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC

             Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

                   Modificació Pla Parcial Font de Sant Lluís de València. (Dictamen núm. 633/2021)

      RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

             Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

                   Dictamen núm. 624/2021

                   Dictamen núm. 636/2021

             Ajuntament de València (València)

                   Dictamen núm. 634/2021

                   Dictamen núm. 637/2021

             Ajuntament de la Vila Joiosa (Alacant)

                   Dictamen núm. 635/2021

      CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC

             Ajuntament dels Poblets (Alacant)

                   Resolució del contracte de les «Obres d'execució de vestuaris de la pista de futbet i urbanització», adjudicat a una mercantil. (Dictamen núm. 628/2021)

             Ajuntament de la Vall d'Uixó (Castelló de la Plana)

                   Resolució contractual per demora en l'execució del contracte «Renovació de la gespa artificial en Estadi de futbol José Mangriñán». (Dictamen núm. 627/2021)

             Ajuntament de Llombai (València)

                   Resolució de contracte d'obra del projecte de «Reforma Ajuntament. Fase I» adjudicat a una mercantil. (Dictamen núm. 626/2021)

      REVISIÓ D'OFICI

             Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

                   Revisió d'ofici de la resolució que va nomenar funcionària interina del Cos de Mestres, Especialitat Audició i Llenguatge. (Dictamen núm. 629/2021)

                   Revisió d'ofici de la resolució que va nomenar funcionari interí del Cos de Mestres, Especialitat Pedagogia Terapèutica. (Dictamen núm. 630/2021)

                   Revisió d'ofici de la resolució que va nomenar funcionari interí del Cos de Mestres, Especialitat Pedagogia Terapèutica. (Dictamen núm. 631/2021)

                   Revisió d'ofici de la resolució del concurs oposició per a la provisió de places vacants d'infermer o infermera d'Institucions Sanitàries. (Dictamen núm. 632/2021)

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques