CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

ASSUMPTES DE L'ÚLTIM PLE

Consulta els assumptes de l'últim Ple

ASSUMPTES DEL PLE DE 1 DE FEBRER

Si desitja conéixer els criteris de publicació dels dictàmens d'aquest Consell Jurídic Consultiu faça clic ací.

El Ple del Consell Jurídic Consultiu va emetre els dictàmens corresponents als assumptes següents:

      NORMA

             Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

                   Projecte de decret pel qual es regula la qualitat en el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. (Dictamen núm. 068/2023)

             Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

                   Projecte de decret pel qual es crea la Unitat Valenciana d'Emergències. (Dictamen núm. 069/2023)

      RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

             Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

                   Dictamen núm. 070/2023

                   Dictamen núm. 076/2023

                   Dictamen núm. 077/2023

                   Dictamen núm. 078/2023

                   Dictamen núm. 080/2023

                   Dictamen núm. 081/2023

                   Dictamen núm. 083/2023

                   Dictamen núm. 084/2023

                   Dictamen núm. 086/2023

             Ajuntament de Castelló de la Plana (Castelló de la Plana)

                   Dictamen núm. 079/2023

                   Dictamen núm. 082/2023

             Ajuntament de València (València)

                   Dictamen núm. 085/2023

      CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC

             Ajuntament de Mutxamel (Alacant)

                   Resolució del contracte de subministrament mitjançant «Rènting de dos vehicles per a la Policia Local». (Dictamen núm. 072/2023)

             Ajuntament de Sax (Alacant)

                   Resolució de l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada subscrit amb una mercantil. (Dictamen núm. 071/2023)

      REVISIÓ D'OFICI

             Ajuntament de Burjassot (València)

                   Revisió d'ofici de la despesa consistent en el servei de transport internacional per al trasllat des d'Ucraïna fins a Burjassot de ciutadans ucraïnesos. (Dictamen núm. 075/2023)

             Ajuntament d'Elx (Alacant)

                   Revisió d'ofici de la resolució de la Tinença d'Alcaldia d'Hisenda i Contractació. (Dictamen núm. 074/2023)

             Universitat d'Alacant

                   Revisió d'ofici de la resolució d'adjudicació de treballs a una UTE. (Dictamen núm. 073/2023)

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques