CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

ASSUMPTES DE L'ÚLTIM PLE

Consulta els assumptes de l'últim Ple

ASSUMPTES DEL PLE DE 12 DE JUNY

Si desitja conéixer els criteris de publicació dels dictàmens d'aquest Consell Jurídic Consultiu faça clic ací.

El Ple del Consell Jurídic Consultiu va emetre els dictàmens corresponents als assumptes següents:

      RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

             Conselleria de Sanitat

                   Dictamen núm. 343/2024

                   Dictamen núm. 344/2024

                   Dictamen núm. 345/2024

                   Dictamen núm. 349/2024

                   Dictamen núm. 350/2024

                   Dictamen núm. 351/2024

             Ajuntament d'Alaquàs  (València)

                   Dictamen núm. 348/2024

             Ajuntament d'Alacant (Alacant)

                   Dictamen núm. 347/2024

             Ajuntament de València (València)

                   Dictamen núm. 346/2024

      CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC

             Ajuntament de Dolores (Alacant)

                   Resolució del contracte d'obres d'execució de les obres incloses en el pla Renhace per a la inversió en sistemes urbans de drenatge sostenible. (Dictamen núm. 338/2024)

      REVISIÓ D'OFICI

             Ajuntament de l'Eliana (València)

                   Reconeixement extrajudicial. (Dictamen núm. 340/2024)

             Ajuntament de Montserrat (València)

                   Revisió d'ofici de l'acte de concessió de llicència ambiental mitjançant resolució d'alcaldia. (Dictamen núm. 339/2024)

      CONSULTA FACULTATIVA

             Ajuntament de Rocafort (València)

                   Consulta en relació amb la petició de modificació puntual núm. 13 del PGOU i la revisió d'ofici plantejada en relació amb la denegació d'esta petició. (Dictamen núm. 341/2024)

             Ajuntament de El Campello (Alacant)

                   Consulta facultativa sobre l'eventual discrepància de la postura de la Companyia Asseguradora respecte als informes i, en definitiva, el criteri que ha de seguir l'administració. (Dictamen núm. 342/2024)

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques