CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

TRANSPARÈNCIA

En el portal de transparència es publiquen dades per a garantir la transparència i el dret d'accés de la ciutadania a la informació del Consell Jurídic Consultiu

TRANSPARÈNCIA

CONVOCATÒRIA 2023

EXP. 81/2023 – CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ, MITJANÇANT EL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ, DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 16 SECRETÀRIA DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2023, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, per la qual es proveïx, pel sistema de lliure designació, el lloc de número 16 Secretaria de Presidència, de naturalesa funcionarial, en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, convocat per la Resolució de 29 de setembre de 2023 (DOGV 9757 / 02.01.2024).

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2023, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial, número 16, Secretaria de la Presidència, en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria (DOGV 9705 / 17.10.2023).

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques