CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

TRANSPARÈNCIA

En el portal de transparència es publiquen dades per a garantir la transparència i el dret d'accés de la ciutadania a la informació del Consell Jurídic Consultiu

TRANSPARÈNCIA

La composició actual és la següent:

Presidència
Presidenta - Honorable Senyora Margarita Soler Sánchez
Honorable Senyora Margarita Soler Sánchez
Conseller vicepresident
Conseller Vicepresident - Il·lustríssim Senyor Enrique Fliquete Lliso
Il·lustríssim Senyor Enrique Fliquete Lliso
Conselleres i consellers electius
Consellera electiva - Il·lustríssima Senyora M.ª Carmen Pérez Cascales
Il·lustríssima Senyora M.ª Carmen Pérez Cascales
Conseller electiu - Ilustrísimo Señor D. Joan Carles Carbonell Mateu
Il·lustríssim Senyor Joan Carles Carbonell Mateu
Conseller electiu - Il·lustríssim Senyor Javier de Lucas Martín
Il·lustríssim Senyor Javier de Lucas Martín
Consellera electiva - Il·lustríssima Senyora Fernanda María Lapresta Gascón
Il·lustríssima Senyora Fernanda María Lapresta Gascón
Secretari general
Secretari General - Il·lustríssim Senyor Joan Tamarit i Palacios
Il·lustríssim Senyor Joan Tamarit i Palacios
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques