CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

TRANSPARÈNCIA

En el portal de transparència es publiquen dades per a garantir la transparència i el dret d'accés de la ciutadania a la informació del Consell Jurídic Consultiu

TRANSPARÈNCIA

En l'actualitat tenen reconeguda la compatibilitat de l'activitat principal com a lletrats o lletrades del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, amb la de professors o professores associats a temps parcial, les persones següents:

Nom Universitat Data de resolució
Hoyo Rodrigo, José Universitat de València 13/7/2023
Boix Mañó, Patricia Universitat de València 13/7/2023
Vidal Martín, Teresa Universitat de València 13/7/2023

La compatibilitat dels lletrats o lletrades amb la labor de professor o professora associat es concedeix per a cada curs lectiu, en virtut de l'acord del Ple de 6 de febrer de 2014, sempre que es complisquen els requisits següents:

  1. horari de vesprada,
  2. dedicació mínima, és a dir, de professorat associat de tres hores i
  3. que no s'altere el treball normal del Consell Jurídic Consultiu.
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques