CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

INSTITUCIÓ

Tota la informació, funcions, estructura organitzativa i contingut dels dictàmens

INSTITUCIÓ

Presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana - Margarita Soler Sánchez;

Vull donar la benvinguda a la pàgina web institucional del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. A través d'ella es pot conéixer aquesta institució, les seues funcions, l’estructura organitzativa i el contingut dels dictàmens.

El nostre Estatut d'Autonomia defineix el Consell Jurídic Consultiu com l'òrgan consultiu suprem del Consell, de l'Administració autonòmica i, si escau, de les administracions locals de la Comunitat Valenciana en matèria jurídica. I ho és també de les universitats públiques i de les altres entitats i corporacions de dret públic de la Comunitat Valenciana no integrades en l'Administració autonòmica.

La nostra funció és consultiva, exercim una tasca precautòria prèvia al procés final de decisió normativa, de control de legalitat d'allò que es pretén normar i de l'actuació administrativa. La nostra comesa és la preservació del dret, i contribuïm amb això a la garantia de la llibertat i de la democràcia.

El Consell Jurídic Consultiu es configura com una institució bàsica en la consolidació del nostre autogovern, i és un dels nostres objectius fonamentals aportar, amb treball i esforç, la major netedat jurídica del quefer normatiu de la nostra Generalitat, que és la de tots i totes.

Esperem contribuir a través d'aquesta pàgina web a la tasca d'acostar el Consell Jurídic Consultiu als valencians i valencianes.

Una cordial salutació.

Margarita Soler Sánchez
Presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques