CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

INSTITUCIÓ

Tota la informació, funcions, estructura organitzativa i contingut dels dictàmens

INSTITUCIÓ

ESTUDIS I SUGGERIMENTS

Índex per matèries dels estudis i suggeriments de les Memòries del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

MEMÒRIES

Any Data de publicació Memòria
2021 Aprovada pel Ple en sessió pública i extraordinària celebrada el dia 15 de juny de 2022.
2020 Aprovada pel Ple en sessió pública i extraordinària celebrada el dia 16 de juny de 2021.
2019 Aprovada pel Ple en sessió pública i extraordinària celebrada el dia 23 de juny de 2020.
2018 Aprovada pel Ple en sessió pública i extraordinària celebrada el dia 15 de maig de 2019.
2017 Aprovada pel Ple en sessió pública i extraordinària celebrada el dia 6 de juny de 2018.
2016 Aprovada pel Ple en sessió pública i extraordinària celebrada el dia 26 de juliol de 2017.
2015 Aprovada pel Ple en sessió pública i extraordinària celebrada el dia 9 de juny de 2016.
2014 Aprovada pel Ple en sessió pública i extraordinària celebrada el dia 30 d'abril de 2015.
2013 Aprovada pel Ple en sessió pública i extraordinària celebrada el dia 15 de maig de 2014.
2012 Aprovada pel Ple en sessió pública i extraordinària celebrada el dia 27 de març de 2013.
2011 Aprovada pel Ple en sessió pública i extraordinària celebrada el dia 10 de maig de 2012.
2010 Aprovada pel Ple en sessió pública i extraordinària celebrada el dia 2 de juny de 2011.
2009 Aprovada pel Ple en sessió pública i extraordinària celebrada el dia 22 d'abril de 2010.
2008 Aprovada pel Ple en sessió pública i extraordinària celebrada el dia 4 de juny de 2009.
2007 Aprovada pel Ple en sessió pública i extraordinària celebrada el dia 22 de maig de 2008.
2006 Aprovada pel Ple en sessió pública i extraordinària celebrada el dia 26 d'abril de 2007.
2005 Aprovada pel Ple en sessió pública i extraordinària celebrada el dia 18 de maig de 2006.
2004 Aprovada pel Ple extraordinari en sessió pública celebrada el dia 26 de maig de 2005.
2003 Aprovada pel Ple en sessió pública celebrada el dia 20 de maig de 2004.
2002 Aprovada pel Ple en sessió pública celebrada el dia 31 de juliol de 2003.
2001 Aprovada pel Ple en sessió pública celebrada el dia 4 de juliol de 2002.
2000 Aprovada pel Ple celebrat el dia 11 d'abril de 2001.
1999 Aprovada pel Ple en sessió pública i extraordinària celebrada el dia 11 de maig de 2000.
1998 Aprovada pel Ple en sessió pública i extraordinària celebrada el dia 29 d'abril de 1999.
1997 Aprovada pel Ple en sessió pública celebrada el dia 31 de juliol de 1998.
1996 Aprovada pel Ple celebrat el dia 14 de maig de 1997.
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques