CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

40 ANIVERSARI DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

40 ANIVERSARI DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Generalitat Valenciana commemora en 2022 el 40 Aniversari de la nostra norma institucional bàsica, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Dins del marc d'aquesta efemèride col·lectiva, la Institució organitza una sèrie de visites guiades, dirigides a centres d'educació secundària, batxillerat i formació professional, associacions o altres grups interessats a conéixer el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Amb aquesta activitat es pretén il·lustrar i donar a conéixer d'una forma pròxima i visual el paper i la labor que s'exerceix des del Consell Jurídic Consultiu de vetlar pels drets i garantir la seguretat jurídica.

Les visites tindran lloc els dimarts i dijous a la vesprada de 16 a 20 h. La duració de la visita és de 45 minuts i s'organitza en dos idiomes: valencià i castellà. Si es necessita a un altre idioma, els visitants hauran de contactar amb un traductor o traductora.

Els grups són d'un mínim de 7 persones i un màxim de 25. El nombre màxim de grups per jornada serà de 2. En cas de no arribar al contingent establit es comunicarà la cancel·lació de la visita amb una antelació de 48 hores.

Model de sol·licitud per a visita guiada al Consell Jurídic Consultiu

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques