Consell Jurídic Consultiu
de la
Comunitat Valenciana
Revista Española de la Función Consultiva

La REFC és una publicació de caràcter semestral, nascuda en 2006 amb l'objecte de ser un punt de trobada dels distints òrgans que en el nostre país tenen atribuïda la funció consultiva. La revista constituïx un espai d'investigació i estudi de l'Administració Consultiva i, per tant, del Dret que constituïx la base de la seua activitat.

Les pàgines de la REFC pretenen donar a conéixer el treball que realitzen el Consell d'Estat i els distints consells consultius autonòmics, tant des d'una perspectiva científica, amb la publicació d'estudis, com merament informativa, donant compte de modificacions legislatives, de composició o publicant dictàmens d'interés.

Per a aconseguir la seua finalitat, la revista compta amb la col·laboració de tots els consells consultius, els presidents dels quals formen part del Consell Assessor. D'esta manera, la revista ha aconseguit en els últims temps un nivell notable de qualitat científica i de difusió com evidencien els principals índexs d'impacte i qualitat.Text de les revistes

La REFC és una publicació en suport paper. Actualment, i amb la voluntat de ser més accessible als seus destinataris, estem en procés de convertir-la també en una revista digital.

En tot cas, els articles publicats són accessibles des d'esta web. Es troben disponibles tots els números de la revista.


Índex d'autors


Índexs d'impacte i bases de dades on figura la REFC

La REFC està inclosa en les bases de dades:

La REFC està indexada en:

En la classificació CIRC (2011/2012) la REFC està classificada en el grup B


Instruccions


Consell Assessor


Consell de Redacció


Butlletí d'inscripció

Tarifes

Subscripció anual (2 números)
Espanya: 30 € (gastos d'enviament inclosos)
Europa: 44 € (gastos d'enviament inclosos)
Països no europeus: 66 € (gastos d'enviament inclosos)

Adquisició d'exemplars solts

Llibreria LLIG


Contacte

Revista Española de la Función Consultiva
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
Palau de Santa Bàrbara
Plaça de Sant Nicolau, 2
E-46001 València
Telèfon: 963131200 Fax: 963869679
Correu electrònic: refc@gva.es

  Palau de Santa Bàrbara. Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València
correu: consultiu_net@gva.es Telèfon: 963131200 Fax: 963869679 [Twitter]Política de privacitat