CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

ÚLTIMS DICTÀMENS D'INTERÉS

Dictàmens sobre normes i consultes facultatives recentment emesos per aquesta institució

ÚLTIMS DICTÀMENS D'INTERÉS

Dictamen 302/2024, de 22 de maig del 2024, Consulta facultativa formulada a instàncies de l'Ajuntament d'Almussafes, sobre determinades qüestions relacionades amb l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2024/2027 i l'aplicació del principi de territorialitat.

Veure dictamen

Dictamen 301/2024, de 22 de maig del 2024, Consulta facultativa cursada per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, en relació amb l'article 94.4 de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de mobilitat de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 300/2024, de 22 de maig del 2024, Consulta facultativa formulada per l'Ajuntament de Torreblanca en relació amb la interpretació de l'article 151.1 de la Llei 4/2021, de Funció Pública Valenciana, en concordança amb l'article 10 de la Llei d'Incompatibilitats.

Veure dictamen

Dictamen 299/2024, de 22 de maig del 2024, Consulta facultativa formulada pel Consell Valencià de Transparència sobre la legitimació activa de l'Administració de la Generalitat per a recórrer les resolucions del Consell Valencià de Transparència davant l'orde jurisdiccional contenciós-administratiu.

Veure dictamen

Dictamen 296/2024, de 22 de maig del 2024, Projecte de decret, del Consell, pel qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Formació Professional Bàsica, corresponent al Títol Professional Bàsic en Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives.

Veure dictamen

Dictamen 285/2024, de 15 de maig del 2024, Projecte de decret, del Consell, pel qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mig corresponent al títol de tècnic o tècnica d'excavacions i sondejos.

Veure dictamen

Dictamen 284/2024, de 15 de maig del 2024, Projecte de decret del Consell, de modificació del Decret 122/2017, de 15 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Veure dictamen

Dictamen 269/2024, de 8 de maig del 2024, Projecte de decret del Consell, pel qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mig corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Pedra Natural.

Veure dictamen

Si desitja consultar dictàmens anteriors acudisca a la Doctrina Legal.

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques