CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

ASSUMPTES DE L'ÚLTIM PLE

Consulta els assumptes de l'últim Ple

ASSUMPTES DEL PLE DE 20 DE SETEMBRE

Si desitja conéixer els criteris de publicació dels dictàmens d'aquest Consell Jurídic Consultiu faça clic ací.

El Ple del Consell Jurídic Consultiu va emetre els dictàmens corresponents als assumptes següents:

      NORMA

             Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

                   Projecte de Decret del Consell sobre règim sancionador i actuacions inspectores en matèria de joc. (Dictamen núm. 655/2023)

      NORMA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC

             Ajuntament de Sant Joan d'Alacant (Alacant)

                   Modificació Puntual núm. 22 del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi. (Dictamen núm. 662/2023)

      RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

             Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

                   Dictamen núm. 663/2023

             Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

                   Dictamen núm. 676/2023

             Conselleria de Sanitat

                   Dictamen núm. 665/2023

                   Dictamen núm. 668/2023

                   Dictamen núm. 669/2023

                   Dictamen núm. 670/2023

                   Dictamen núm. 671/2023

                   Dictamen núm. 672/2023

                   Dictamen núm. 674/2023

                   Dictamen núm. 675/2023

             Ajuntament d'Alacant (Alacant)

                   Dictamen núm. 666/2023

             Ajuntament de Cullera (València)

                   Dictamen núm. 667/2023

             Ajuntament de Sagunt (València)

                   Dictamen núm. 664/2023

             Consorci Hospital General Universitari de València

                   Dictamen núm. 659/2023

                   Dictamen núm. 673/2023

      CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC

             Ajuntament de Santa Pola (Alacant)

                   Resolució del contracte d'obres de renovació en la xarxa de proveïment d'aigua potable als carrers Elda, Tamarit, Ronda i Ecuador. (Dictamen núm. 656/2023)

             Ajuntament de Teulada (Alacant)

                   Resolució del contracte d'ús comú especial de la via pública per a la realització d'un recorregut mitjançant tren turístic en el municipi citat. (Dictamen núm. 657/2023)

             Ajuntament de Torrevieja (Alacant)

                   Resolució del contracte administratiu de serveis de caràcter intel·lectual adjudicat a una mercantil. (Dictamen núm. 658/2023)

      REVISIÓ D'OFICI

             Conselleria de Justícia i Interior

                   Revisió d'ofici de la resolució de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de la Província de València. (Dictamen núm. 660/2023)

             Ajuntament d'Aspe (Alacant)

                   Revisió d'ofici de la resolució de modificació del contracte administratiu del servei d'il·luminació extraordinària de festes i esdeveniments extraordinaris que se celebren en la localitat. (Dictamen núm. 661/2023)

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques