CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

NOTES TÈCNIQUES

NOTES TÈCNIQUES

Sobre l'ús del navegador Internet Explorer 11

Amb la finalitat d'accedir a tota la funcionalitat d'aquest portal web es recomana no usar el navegador Internet Explorer 11 ja que es tracta d'un navegador que no s'està actualitzant amb nous estàndards web i això provoca que no es puga accedir amb normalitat a tots els serveis compresos en aquest portal web (més informació en: Centro Criptológico Nacional, blog arquitecte sènior de ciberseguretat de Microsoft).

Vist l'anterior, es recomana encaridament fer ús de les últimes versions de qualsevol navegador actual, com poden ser Chrome, Firefox, Edge, Safari, etcètera.

Sobre la descàrrega de les claus públiques dels certificats digitals de l'ACCV

La connexió d'aquest portal web és segur ja que el certificat expedit per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) és vàlid i està en vigor.

En el cas que el seu navegador l'informe que no pot comprovar la validesa d'aquest certificat li recomanem que incorpore les claus públiques dels certificats digitals de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) en el seu navegador web.

També és possible que el seu navegador al no verificar la validesa del certificat no carregue els elements del portal web, i afecte el disseny i l'operatiu d'aquest.

En qualsevol dels casos comentats es recomana instal·lar les claus públiques dels certificats de l'ACCV en el navegador. Podrà trobar una guia explicativa sobre la seua descàrrega i instal·lació en https://www.accv.es/va/serveis/descarregar-jerarquia-accv/

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques