CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

CANALS DENÚNCIA

CANALS DENÚNCIA

ACORD de 26 de juliol de 2023, pel qual es crea el Sistema Intern d'Informació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJCCV) per a la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, s'aproven les seues Normes reguladores i es designen les persones integrants de la Comissió Responsable del CJCCV (aprovada per acord del Ple del CJCCV en sessió celebrada el 26 de juliol de 2023)

Estratègia del Sistema Intern d’Informació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana per a la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (aprovada per acord del Ple del CJCCV en sessió celebrada el 12 de juliol de 2023)

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques